Parc De Fierbois : Fierbois Unsplash

Mentions légales

Parc de Fierbois

Sainte-Catherine-de-Fierbois
37800
Indre-et-Loire
02 47 65 43 35
contact@fierbois.com
RCS : 21-10-1987
SIRET : 342 154 390

De website www.fierbois.com wordt gehost door het bedrijf Niwanet.
De website is het exclusieve eigendom van Parc de Fierbois. Het is ontworpen en geproduceerd door Francecom.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tél : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Web : www.francecom.fr
RCS : Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100033

Het raadplegen van de site fierbois.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker stemt er al mee in om de informatie op de site te gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In geval van niet-naleving van de bepalingen in dit document, door de internetgebruiker, kan zijn burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid ontstaan.

Inhoud van de website

De site wordt beheerd door het bedrijf Parc de Fierbois.
De site presenteert de activiteiten van het bedrijf Parc de Fierbois.

Intellectueel eigendom

De site fierbois.com is een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van de Intellectual Property Code.

In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen en hun opmaak die op de site fierbois.com verschijnen het eigendom van Francecom (met uitzondering van foto’s van het bedrijf Parc de Fierbois en teksten geschreven door het bedrijf Parc de Fierbois) en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code.

Elke internetgebruiker stemt ermee in ze niet te gebruiken en niemand toe te staan ​​deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of papieren drager, en op welke manier dan ook (in het bijzonder door framing *), van een van de elementen van de Site fierbois.com of de aangeboden diensten te koop worden aangeboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom is verboden en vormt een daad van vervalsing, wat kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke veroordelingen. Alleen het afdrukken op papier is toegestaan ​​voor het kopiëren voor privégebruik voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2 ° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Er mag geen hyperlink naar de site fierbois.com worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.

* Het vastleggen van de inhoud van pagina’s van een website en deze overbrengen naar zijn eigen website door middel van een hypertekstlink, waardoor de genoemde inhoud eruitziet als zijn eigen website.

Foto credits

Imagera, Caoudal, JacPhot en Peter Allan

Niet-contractuele foto’s: Unsplash en Freepik

Aansprakelijkheid

Parc de Fierbois wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die kunnen optreden op de site fierbois.com en resulteren in verlies van gegevens of het niet meer beschikbaar zijn van de informatie die erop wordt of werd geproduceerd.

De elementen die op de site fierbois.com worden gepresenteerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking gesteld van internetgebruikers, zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site fierbois.com – ongeacht het eerdere bestaan ​​of niet van de overeenkomst van het bedrijf Parc de Fierbois – creëert geen solidariteit van verantwoordelijkheid tussen deze en de eigenaars van de andere sites. de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt omgeleid.

Parc de Fierbois kan de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie op de site fierbois.com niet garanderen. Evenmin kan het de afwezigheid van wijziging door een derde partij (inbraak, virus) garanderen.

Bovendien is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site fierbois.com. Behalve voor grove nalatigheid van de kant van Parc de Fierbois, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van informatie geproduceerd op de site fierbois.com. 

Toepasbaarheid van recht en jurisdictie

Alle informatie die op de site fierbois.com wordt verspreid en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, is uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving. Alleen de rechtbanken die onder de jurisdictie van het Hof van Beroep van Orléans vallen: zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot het gebruik van de site fierbois.com.

Algemene verkoopvoorwaarden

De fierbois.com website staat niet toe dat u aankopen doet op de site. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de rubriek Documenten om te downloaden, of op aanvraag op contact@fierbois.com

Informatie met betrekking tot cookies op onze site

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe ze op de site worden beheerd, is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies op de CNIL-website: www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Informatie met betrekking tot het privacy beleid en het beheer van persoonlijke gegevens:

Gedetailleerde informatie over het privacy beleid en het beheer van persoonlijke gegevens

Bemiddeling bij consumentengeschillen

Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet betreffende “de bemiddeling bij consumentengeschillen”, heeft de klant het recht gratis gebruik te maken van de bemiddelingsdienst die door Camping le Parc de Fierbois wordt aangeboden. De voorgestelde bemiddelaar “Consumentenrecht” is het Centrum voor bemiddeling van bemiddelaars in consumentenzaken.
Deze bemiddelingsfaciliteit is bereikbaar op:
– elektronisch: www.cm2c.net
– of per post: CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017 Paris

DES CAMPINGS D'EXCEPTION

Logo Les Castels

EXCEPTIONAL CAMPSITES